TYÖNANTAJILLA ON KONKREETTINEN VAIKUTUS SUOMEN VÄESTÖNKASVUUN


14.9.2016

Ylen A2 ”Lisääntymis-ilta” (12.9.16) käsitteli syntyvyyden laskua ja sitä mitä asialle pitäisi tehdä. Vaikutamme olevan pulassa. Jotta ikääntyvän Suomen väestönkasvu olisi riittävä tarvittavan huoltosuhteen saavuttamiseksi, jokaista suomalaisnaista kohti pitäisi syntyä 2.1 lasta. Tällä hetkellä luku on 1.65. Lapsiluku on laskussa jo viidettä vuotta peräkkäin ja tähän laajavaikutteiseen ongelmaan etsitään nyt ratkaisuja. Ylen Taloustutkimuksella teettämässä kyselyssä suomalaisilta kysyttiin lääkkeitä syntyvyyden nostamiseen ja ylivoimaisesti parhaimpana keinona ennen taloudellisia tukiratkaisuja pidettiin työelämän joustamista elämäntilanteen mukaan. Väestöliiton Anna Rotkirch sanoo, että työnantajien suhtautumisella on suuri merkitys: moni ei uskalla hankkia toivomaansa lapsimäärää, koska pelkää ison perheen vaikutuksia omaan uraansa.

Syyskavely.jpg

Suomessa vanhemmat tekevät muihin Pohjoismaihin verrattuna selvästi enemmän kokopäivätyötä ja tämä tuo monille haasteita lapsiperheen arjen pyöritykseen. Jo yhden perusterveen lapsen kanssa ns. toimistotyöaikaan sijoittuvia neuvolakäyntejä, päivähoitokeskusteluja ja erilaisia juhlia sekä sairasteluja kertyy varmasti. Mutta entä jos lapsia on useampia, jollain lapsista on erityistarpeita, vanhemmalla itsellään on terveysongelmia tai perheessä on vain yksi huoltaja? Kasassa on helposti katastrofin ainekset, ellei ympärillä ole tiivistä tukiverkostoa ja työnantaja, joka osoittaa aitoa myötätuntoa ja ymmärrystä työntekijän haastavaa elämäntilannetta kohtaan. Työntekijä haluaa todennäköisesti antaa parhaansa kodin lisäksi myös töissä, mutta tarvitsee tähän esimiehen ja työyhteisön tukea.

Työnantajayrityksillä on merkittävä rooli sosiaalisen vastuun kantajina. On selvää, ettei vastuuta työn ja perhe-elämän yhteensovittamisesta voi täysin sysätä työnantajan harteille. Myös yksilöllä itsellään on vastuu etsiä omaan elämäntilanteeseensa sopivia ratkaisuja. Työpaikan johdolla, arvoilla ja kulttuurilla on kuitenkin suuri merkitys siihen, miten työntekijä uskaltaa tulevaisuutta ja perheen perustamista ajatella, sekä miten perheasiat ylipäätään voidaan ottaa puheeksi työpaikalla. Maria Carlsson kirjoittaa Ruuhkavuosien ratkomisoppaassa (2016): ” Se, miten työnantaja huomioi työntekijöiden työn ja perheen yhteensovittamispyrkimykset, on relevantti kysymys sosiaalisen vastuun alueella, joka vaikuttaa laajasti mm. rekrytointeihin, vaihtuvuuteen, tehokkuuteen ja henkilöstökustannuksiin.”

Perheiden hyvinvointi lisää syntyvyyttä ja väestönkehitystä. Lapsuusiän olosuhteet heijastuvat koko elämän hyvinvointiin ja terveyteen, ja lasten hyvinvointiin voidaan vaikuttaa tukemalla vanhempia. Työnantajien on hyvä muistaa myös se, että tämän päivän työntekijöiden perheissä kasvaa tulevaisuuden työntekijöitä.