FAMILY MATTERS PERHEVAPAAUUDISTUSTA KOSKEVASSA KUULEMISTILAISUUDESSA


2.10.2017

Family Matters kutsuttiin 26.9.2017 kuultavaksi koskien tulevaa perhevapaauudistusta. Valmistellessamme omaa puheenvuoroamme, toteutimme pikaisesti kyselyn perhevapaauudistukseen liittyen. Saimme kyselyyn muutaman päivän aikana yli 80 vastausta, joiden joukosta nostimme puheenvuoroomme muutaman suoran sitaatin. Kyselystä ei ollut tarkoituksena vetää valtakunnallisesti yleistettäviä ja tieteellisiä johtopäätöksiä, vaan tuoda sen avulla esiin tarve empatialle sekä asettaa perheet ja perheiden arki perhevapaauudistuksen keskiöön. Saamistamme vastauksista kävi hyvin ilmi tarve huomioida perheiden yksilölliset tarpeet ja se monimutkainen kokonaisuus, johon perhevapaauudistuksen toivotaan vaikuttavan.

Halusimme puheenvuorossamme nostaa keskusteluun kaksi näkökulmaa: ennakoinnin ja empaattisen palvelumuotoilun hyödyntämisen perhevapaauudistuksen valmistelutyössä ja päätöksenteossa. Uudistuksen tulisi vastata muuttuvan työn ja yhteiskunnan tarpeisiin ja siinä tulisi hyödyntää tulevaisuusajattelua. Liian usein päätöksiä tehdään perustuen tietoon menneisyydestä.

Maailma muuttuu nopeammin kuin koskaan, mutta on tärkeä muistaa, että tulevaisuus rakentuu yhteistyössä ja ihmiset realisoivat muutoksen. Perheet ovat uudistuksessa aktiivisia osapuolia ja arvon luojia. Meidän tuleekin ymmärtää syvällisesti perheiden arkea: missä ovat ne kohdat, joissa syntyy suurin vaikutus. Olettamuksista käsin ei kannata suunnitella.

Palvelumuotoilun empaattisilla menetelmillä käyttäjät ja kriittiset toimijat voidaan asettaa uudistuksen keskiöön. Tekemällä näin, käyttäjien tarpeet ja toiveet muodostavat yhteisen kielen. Kun käyttäjät, eli tässä tapauksessa perheet ovat mukana uudistuksessa alusta asti, luodaan puitteet onnistumiselle.

Ekonomisti Olli Kärkkäinen totesi kuulemistilaisuudessa hyvin, että vaikka meillä on jo tutkittua tietoa siitä, millä tavoin yksittäiset tavoitteet, kuten vanhemmuuden tasa-arvon edistäminen ja työllisyyden tai varhaiskasvatuksen käyttöasteen lisääminen voidaan saavuttaa, monet näistä tavoitteista ovat keskenään ristiriitaisia. Tavoitteiden keskinäinen painottaminen on viime kädessä haastava poliittinen kysymys. Kuten perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko tilaisuudessa totesi, yhtään perhevapaauudistukseen liittyvää puheenvuoroa ei ole käytetty ilman emotionaalista latausta.

Haluamme Family Mattersissa haastaa päättäjät pohtimaan uudistusta aivan uudesta näkökulmasta.  Sen sijaan, että mietitään MIKÄ ON MAHDOLLISTA, mietitään MIKÄ OLISI MAHTAVINTA.

Kuulemistilaisuus kokonaisuudessaan: