EDELLÄKÄVIJÄYRITYKSET OVAT PERHEYSTÄVÄLLISIÄ!


24.8.2016

Family Matters perustettiin helmikuussa 2016 vastaamaan muuttuvan työelämän ja perheiden hyvinvoinnin tarpeisiin. Työn tekemisen välineet ja tavat ovat modernisoituneet tuoden mukanaan joustavuutta ja sujuvuutta työelämään, mutta myös haasteita työssä jaksamiseen.  Monille vanhemmille tasapainon löytäminen on melkoisen jonglöörauksen takana ja riittämättömyyden tunne, syyllisyys ja ajan puute ovat jatkuvasti läsnä niin töissä kuin kotonakin.

Ihminen on kokonaisuus, joka kuljettaa erilaisia roolejaan mukana kaikilla niillä arjen areenoilla, joilla hän päivittäin toimii. Perhettä ei voi jättää narikkaan työpäivän ajaksi. Family Mattersissa uskomme, että perheystävällisyys on kaikkien etu. Autamme yrityksiä kehittämään perheystävällisiä käytänteitään, koska useat tutkimukset osoittavat, että onnistuneella työn ja perhe-elämän yhteensovittamisella on positiivisia vaikutuksia työntekijöiden jaksamiseen, sitoutumiseen ja motivaatioon. Toimivan työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen tuloksena yrityksen tuottavuus kasvaa, vaihtuvuus pienenee ja poissaolot vähenevät. Työterveyslaitos arvioi, että työhyvinvointiin sijoitettu euro tuottaa yritykselle parhaimmillaan kuusi euroa takaisin!

Perhe-käsitteellä ei perheystävällisyydestä puhuttaessa tarkoiteta vain lapsiperheitä. Kohdellakseen työntekijöitä tasa-arvoisesti, heitä tulee kohdella samalla lailla samanlaisissa elämäntilanteissa. Perheen lisäksi myös esimerkiksi opiskelu ja vaativat harrastukset voivat olla syitä jouston tarpeelle. Kun työntekijöitä kohdellaan työpaikalla tasa-arvoisesti, työntekijät voivat luottaa siihen, että myös heidän kohdallaan joustot toteutuvat tarvittaessa. Perheystävälliset käytänteet eivät siis ole vain uusi työsuhde-etu lapsiperheellisille työntekijöille, vaan niistä hyötyvät myös lapsettomat työntekijät.

Myös lasten hyvinvointia voidaan edistää tukemalla vanhempia ja perheiden tasapainoista arkea ja mm. UNICEF on nostanut esiin lapsen oikeuden läsnä olevaan ja jaksavaan vanhempaan. Sellaiseen, josta ei puristeta viimeisiä mehuja työpaikalla, vaan kotonakin riittää vielä annettavaa. Haluamme Family Mattersissa tehdä perheet näkyvämmäksi osaksi yhteiskuntaa ja työkulttuuria, sillä meillä kaikilla on perhe ja jokainen perhe on tärkeä.

Petra & Minna